• Chất liệu: Sắt, nhựa.
  • Kích thước: 80x180cm - 60x160cm.
  • Giá bán: 170.000 VND (80x180cm) - 150.000 VND (60x160cm).
  • Giảm giá cho khách hàng mua từ 5 sản phẩm trở lên.

Các sản phẩm cùng danh mục Standy - Standee